Certes
Logotypy unijne

Aktualności

Zmiany odnośnie zaświadczeń 17.06.2024 r.

Szanowni Państwo  W związku z pismem jaki PARP skierował do Operatorów w dniu 17 czerwca, zmianie ulega podejścia PARP do składanych przez przedsiębiorców zaświadczeń.  Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS /US /niekaralności mają być przekazywane przez przedsiębiorców na etapie podpisywania umowy.  Na etapie rekrutacji wystarczające będzie złożenie stosownego oświadczenia. Z uwagi na fakt, że zaległości z ww. tytułu mogą się pojawić z miesiąca na miesiąc, skrócono terminu ważności wymienionych dokumentów do 1 miesiąca od dnia wystawienia.  Powyższe zasady zostają wprowadzone od naboru III.

Czytaj dalej...

Nabór II

Dokumenty w trakcie trwania drugiego naboru tj. w dniu 13 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-11.00, poprzez platformę złożyły 102 firmy. W II naborze aplikowały: Wyniki naboru zostaną ogłoszone 21 czerwca 2024 r. Firmy biorące udział w naborze prosimy o kompletowanie dokumentacji niezbędnej na etapie podpisania umowy wsparcia, min. zaświadczeń o niekaralności. Warunkiem podpisania umowy będzie załączenie karty pierwszej usługi, która nie może rozpocząć się później niż 31 lipca.

Czytaj dalej...

Nabór I

Dokumenty w trakcie trwania pierwszego naboru tj. w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-11.00, poprzez platformę złożyło 130 firm, na łączną liczbę 793 uczestników. W I naborze aplikowało: Dokumenty aplikacyjne ocenione jako złożone poprawnie złożyło 57 firm na łączną liczbę 378 pracowników. Najczęstsze błędy w dokumentach złożonych w pierwszym naborze:

Czytaj dalej...

Możliwość zgłaszania podejrzeń o niezgodności projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Szanowni Państwo, Certes Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu konkurencyjnego „NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą: • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa lub PARP: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83,

Czytaj dalej...

Autodiagnoza

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła stronę dotyczącą konkursu AKADEMIA HR. Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP Na stronie znajdą Państwo Autodiagnozę w formie interaktywnego kwestionariusza, którą są Państwo zobowiązani wykonać przed przystąpieniem do rekrutacji. Autodiagnoza pozwoli Państwu oszacować potrzeby firmy w zakresie wzmocnienia kompetencji  obszaru polityki personalnej, niezbędne do dalszego rozwoju w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych oraz umożliwi wybór oferty szkoleniowo-doradczej zgodnie z Opisem Kompetencji HR. Raport z badania należy załączyć na etapie składania dokumentacji rekrutacyjnej.

Czytaj dalej...

Start Projektu

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Certes Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR”. Projekt realizowanych jest w ramach AKADEMII HR pod patronatem PARP.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy z PARP. Będziemy Państwa na bieżąco informować o dokumentacji obowiązującej w projekcie oraz naborach. Informacja o pierwszym naborze wraz z Regulaminem rekrutacji pojawi się na stronie Operatora co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem pierwszej rundy naboru.

Czytaj dalej...
Skip to content