Certes

Możliwość zgłaszania podejrzeń o niezgodności projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu konkurencyjnego „NA WYŻSZYM POZIOMIE – KWALIFIKACJE DLA HR” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą:

• poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa lub PARP:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

lub

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

• skrzynki nadawczej e-puap:

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP)

lub

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)”.

• kontakt@certes.pl

Udostępnij
Skip to content