Certes

Na wyższym poziomie

kwalifikacje dla HR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.
Fundusze Europejskie, RP, PARP
Skip to content