Certes

Dokumenty w trakcie trwania drugiego naboru tj. w dniu 13 czerwca 2024 r. w godz. 10.00-11.00, poprzez platformę złożyły 102 firmy.

W II naborze aplikowały:

  • 33 firmy mikro
  • 36 firm małych
  • 29 firm średnich
  • 4 firmy duże

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 21 czerwca 2024 r.

Firmy biorące udział w naborze prosimy o kompletowanie dokumentacji niezbędnej na etapie podpisania umowy wsparcia, min. zaświadczeń o niekaralności.

Warunkiem podpisania umowy będzie załączenie karty pierwszej usługi, która nie może rozpocząć się później niż 31 lipca.

Skip to content