Certes

Szanowni Państwo 

W związku z pismem jaki PARP skierował do Operatorów w dniu 17 czerwca, zmianie ulega podejścia PARP do składanych przez przedsiębiorców zaświadczeń. 

Zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS /US /niekaralności mają być przekazywane przez przedsiębiorców na etapie podpisywania umowy. 

Na etapie rekrutacji wystarczające będzie złożenie stosownego oświadczenia.

Z uwagi na fakt, że zaległości z ww. tytułu mogą się pojawić z miesiąca na miesiąc, skrócono terminu ważności wymienionych dokumentów do 1 miesiąca od dnia wystawienia. 

Powyższe zasady zostają wprowadzone od naboru III.

Skip to content