Certes
Fundusze Europejskie, RP, PARP

Nabór I

Dokumenty w trakcie trwania pierwszego naboru tj. w dniu 11 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-11.00, poprzez platformę złożyło 130 firm, na łączną liczbę 793 uczestników.

W I naborze aplikowało:

 • 33 firmy mikro
 • 39 firm małych
 • 31 firm średnich
 • 17 firm dużych

Dokumenty aplikacyjne ocenione jako złożone poprawnie złożyło 57 firm na łączną liczbę 378 pracowników.

Najczęstsze błędy w dokumentach złożonych w pierwszym naborze:

 • brak zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
 • umowy o pracę powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • brak pieczątek
 • brak podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, najwięcej braków w zał. 2a str. 2
 • rozbieżność pomiędzy wykazana pomocą de minimis w zał. 5 a zweryfikowaną w SUDOP
 • brak RCA uczestników
 • wielkość przedsiębiorstwa określona za lata 2020-2022 zamiast 2021-2023,
 • nie wykazano wszystkich powiązań kapitałowych i osobowych do określenia statusu przedsiębiorstwa
 • brak miejscowości w wymaganych miejscach w załącznikach
 • pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenia
 • brak sprawozdań finansowych
 • brak wymaganych danych w załączniku nr 3 tj.nr PESEL, stanowisko, niezgodność danych z przesłanymi umowami o pracę
 • brak kompletu wymaganych załączników
 • brak zaświadczenia o niepełnosprawności
Udostępnij
Skip to content