Certes
Logotypy unijne

Na wyższym poziomie
kwalifikacje dla HR

Fundusze Europejskie

dla Rozwoju Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Skip to content